Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksMATLAMAT JABATAN

MATLAMAT

JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT DAN SERIA


  • Mempertingkatkan kualiti kehidupan warga perbandaran.

  • Menjadi pemangkin kepada kegiatan perekonomian kawasan perbandaran.

  • Peningkatan serta pemantapan penguatkuasaan undang-undang dan peraturan-peraturan dalam kawasan perbandaran.

  • Mempertingkatkan keupayaan dan keberkesanan sumber tenaga jabatan.

  • Meningkatkan hasil kutipan dan pendapatan negara.

  • Membantu mengekalkan perpanduan, keharmonian, kesepakatan, keselamatan dan keselesaan hidup bermasyarakat dan bernegara.