Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBAHAGIAN PEREKONOMIAN

  1. Melesenkan semua kegiatan perniagaan dalam kawasan kawalan perbandaran;

  2. Memproses lesen Establishment Kesihatan dan Kecantikan (EKK) baru dan membaharui;

  3. Mengawal dan mengawasi kegiatan-kegiatan tamu dan pasar malam mingguan;

  4. Mengurus dan mentadbir bangunan kerajaan di bawah kawalan Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria untuk disewakan iaitu bangunan Bumiputera, pasar, gerai, tamu, bas dan teksi terminal dan;

  5. Memantau, mengambil tindakan dan seterusnya membuat laporan terhadap tunggakan sewa bangunan kerajaan yang ditadbir oleh Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria.