Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBAHAGIAN PENGURUSAN LETAK KERETA

  1. Mentadbir dan mengurus hal ehwal sistem pengurusan letak kereta;

  2. Mengutip bayaran penggunaan petak letak kereta;

  3. Menuntut hasil kutipan bayaran letak kereta yang tertunggak;

  4. Memproses serta mempertimbangkan mana-mana rayuan bayaran letak kereta;

  5. Memantau, mengambil tindakan dan seterusnya membuat laporan terhadap tunggakan kutipan hasil bayaran letak kereta, dan;

  6. Melaksanakan tindakan penguatkuasaan di bawah Undang-Undang Lalu Lintas 1954, Peraturan-Peraturan Lalu Lintas Lembaga Bandaran, Kuala Belait dan Seria (Tempat Letak Kereta) 1