Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBAHAGIAN PENAKSIRAN DAN PERCUKAIAN BANGUNANBertanggungjawab Dalam Hal Ehwal Pengurusan bagi Menaksir dan Menuntut Cukai Bangunan Kediaman, Bangunan Kedai, Bangunan Hartanah Khas, Dan Bangunan Industri di dalam Kawasan Kawalan Bandaran Kuala Belait & Seria

  • Membuka fail bagi bangunan yang dibina di bawah kawalan Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria bagi persediaan untuk pengenaan cukai;

  • Membuat pemeriksaan keatas bangunan-bangunan di dalam kawasan Kawalan Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria untuk di ketahui kegunaannya bagi dikenakan cukai;

  • Menaksir cukai bangunan menurut Akta Lembaga-Lembaga Bandaran Penggal 57;

  • Mengutip cukai bangunan;

  • Menuntut hasil kutipan cukai bangunan yang tertunggak;

  • Memproses serta mempertimbangkan mana-mana rayuan cukai bangunan, dan;

  • Memantau, mengambil tindakan dan seterusnya membuat laporan terhadap tunggakan kutipan hasil cukai bangunan.