Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBAHAGIAN KORPORAT

Tugas dan tanggungjawab:

  1. Mengurus dan mentadbir hal ehwal kakitangan.

  2. Mengendalikan hal ehwal keanggotaan dan disiplin.

  3. Memproses permohonan dan pembayaran bagi elaun pelajaran, elaun cuti tambang dan kemudahan pendahuluan pinjaman kenderaan.

  4. Bertindak selaku perhubungan awam bagi mengendalikan aktiviti-aktiviti jabatan dan kementerian.

  5. Pengurusan permohonan penyewaan bilik-bilik Rumah Persinggahan Kerajaan, Jalan Maulana Kuala Belait.

  6. Mengurus hal ehwal keperluan peralatan dan kelengkapan pejabat.

  7. Mengurus permohonan penggunaan Dewan Bandaran Kuala Belait, Dewan Persidangan Kuala Belait, Dewan Serbaguna Rumah Persinggahan Kerajaan, Jalan Maulana Kuala Belait, Bangunan dan Pentas Taman Persiaran Kuala Belait.

  8. Menguruskan permohonan penggunaan/penyewaan Padang Bandaran, Padang Panglima dan Padang Kecil.

  9. Menguruskan permohonan penggunaan kawasan Taman Jubli Kuala Belait dan Taman Persiaran Kuala Belait.

  10. Selaku “Focal Person” bagi penyediaan laporan-laporan dan sebagainya yang berkaitan dengan hal ehwal pentadbiran jabatan.