Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBAHAGIAN KEWANGAN

  1. Pengawalan dan pemantauan perbelanjaan jabatan;

  2. Pengurusan gaji dan elaun pegawai dan kakitangan;

  3. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan jabatan;

  4. Menyelaras dan mengurus kutipan hasil;

  5. Menyelaras dan menyediakan dokumen tawaran dan sebutharga;

  6. Pengurusan pindah peruntukan, peruntukan tambahan, peruntukan kewangan dan waran perjawatan, dan;

  7. Selaku "Focal Point" bagi penyediaan laporan kewangan dan audit, peruntukan hasil dan tunggakan serta apa-apa jua yang berkaitan dengan hal ehwal kewangan.