Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBAHAGIAN KEMAJUAN DAN PENGURUSAN ASET

 1. Majlis mesyuarat penukaran syarat-syarat khas tanah.

 2. Mesyuarat pemecahan dan penyewaan tanah.

 3. Mesyuarat jawatankuasa kebangsaan nama geografi.

 4. Mesyuarat 'task force' sempadan Mukim/Kampung.

 5. Pemantauan pemasangan dan penurunan kain-kain rentang dan bendera serta lampu-lampu cucul sempena Sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan dan Yang Di-Pertuan, dan Sambutan Hari-hari Kebesaran.

 6. Bahagian ini terlibat sebagai wakil Jabatan selaku Ahli Jawatankuasa untuk memberikan pandangan dalam mesyuarat seperti berikut:-

  • Majlis Pentadbir Tukar Syarat Khas Tanah

  • Penyatuan dan Pemecahan Tanah

 7. Pemantauan rumah-rumah setinggan di kawasan Jabang Seria.