Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita Terkini

Pendaftaran untuk menyertai Gerai Perayaan bagi Tahun 1442H/2021MPermohonan bagi mendapatkan petak gerai perayaan sempena sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-75 tahun bagi daerah Belait kini dibukakan kepada orang ramai.


Tarikh permohonan dibuka:

01 Julai 2021 (Hari Khamis) hingga 03 Julai 2021 (Hari Sabtu)


Tarikh akhir mengembalikan borang:

05 Julai 2021 (Hari Isnin, Jam 3.30 Petang)


Tempat mengambil dan mengembalikan borang:

Kaunter urusetia gerai perayaan, aras bawah, Bangunan Utama,

Jabatan Bandaran Kuala Belait Dan Seria,

Jalan McKerron, Kuala Belait KA 1131,

Negara Brunei Darussalam

Created at 01/07/2021 14:17 by Abdul Adib bin Junaidi/Junai
Last modified at 08/07/2021 15:55 by Abdul Adib bin Junaidi/Junai