Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPerkhidmatan dan Pemeliharaan



  • Mengurus, melaksana, memlihara serta mempertimbangkan prasarana, infrastruktur dan kemudahan awam termasuk taman-taman dan tempat riadah dalam kawasan kawalan perbandaran.
  • Mewujudkan dan memastikan serta memlihara persekitaran kawasan kawalan perbandaran agar sentiasa bersih, indah, menarik, selesa dan selamat.
  • Pendaftaran, memantau dan mengawal anjing-anjing liar menurut Akta Anjing-Anjing Penggal 60.