Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPenguatkuasaan

Penubuhan Dan Peranan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Bandaran Kuala Belait Dan Seria.

 1. Mula di tubuhkan pada 01 September 2005
 2. Tugas dan Peranan adalah bagi menguatkuasakan Undang-Undang, Akta dan Peraturan yang di pertanggungjawabkan di bawah Lembaga Bandaran Kuala Belait Dan Seria.
 3. Membuat Rondaan, perisikan, pemantauan serta pemeriksaan disamping mengumpul maklumat-maklumat yang bersangkutpaut dengan sebarang Akta, undang-undang dan peraturan yang di peruntukkan.
 4. Pemantauan Kebersihan Sampah di bawah Kawalan Bandaran Kuala Belait Dan Seria bagi memastikan Kebersihan terjaga.
 5. Konsep Bahagian Penguatkuasaan adalah "MENCARI KERJA BUKANNYA MENUNGGU ARAHAN" mengenai apajua kesalahan pelanggaran Syarat-syarat dan peraturan yang sedia ada.
 6. Hasil pemeriksaan disediakan laporan lengkap serta bergambar untuk mendapat nasohat dari Setiausaha Lembaga Bandaran dan ketetapan daripada Pengerusi Lembaga Bandaran Kuala Belait Dan Seria.
 7. Usaha-usaha dan perlaksanaan Bahagian Penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan pada masa ini adalah seperti berikut:-
  • Operasi Bersepadu [Dalaman] yg diketuai oleh Bahagian Perkhidmatan dan Bahagian Perlesenan, Bahagian Perkhidmatan dan Bahagian Kawalan Bangunan Jabatan ini.
  • Operasi Bersepadu bersama agensi-agensi Kerajaan yang melibatkan agensi-agensi Kerajaan yang mempunyai Bahagian Penguatkuasaan.
  • Pemantauan malam.
 8. Memberi kefahaman kepada peniaga-peniaga dan orang ramai denga mengadakan taklimat mengenai dengan Akta, Peraturan dan Syarat-Syarat yang diperuntukkan dibawah Lembaga Bandaran dari masa ke semasa.
 9. Gagal mematuhi Akta, Peraturan dan Syarat-Syarat setelah diberi teguran dan surat peringatan [amaran] maka tindakan Undang-Undang akan ambil.