Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksKewangan

Peranan Bahagian Kewangan:-
  1. Mengawal perbelanjaan Jabatan.
  2. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan.
  3. Penyesuaian perbelanjaan dan hasil dengan Jabatan Perbendaharaan.
  4. Memugut hasil Jabatan (semasa dan tunggakan).
  5. Membuat bauncer pembayaran kepada syarikat-syarikat (vendors).
  6. Membuat bauncer pembayaran bagi pegawai dan kakitangan Jabatan (gaji dan elaun-elaun).
  7. Membuat bauncer pembayaran bagi bayaran balik tender deposit kepada syarikat dan vendor-vendor, kad kredit serta lebih bayaran sewa rumah dan perkhidmatan sampah bagi pegawai dan kakitangan Jabatan ini.
  8. Menjawab pertanyaan Jabatan Perbendaharaan dan Jabatan Audit mengenai apa jua jenis bayaran yang berlebihan serta pungutan hasil-hasil.
  9. Menyelaras aktiviti-aktiviti dan kegiatan Am Jabatan.
  10. Mentadbir hal ehwal kewangan Jabatan.