Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian Korporat

 1. Membantu Pengerusi Lembaga Bandaran dan Timbalan Pengerusi Lembaga Bandaran Kuala Belait dan Seria dalam hal ehwal pengurusan Pentadbiran:-
  • Penyediaan draft persuratan dan memorandum
  • Mengeluarkan minit-minit arahan dan makluman
  • Menyediakan Surat Pemberitahuan Jabatan
 2. Penyediaan Laporan Tahunan Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria
 3. Penyediaan Manual Prosedur Kerja (MPK) dan Tekad Pemedulian Orang Ramai (TPOR), Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria
 4. Penyelaras aktiviti-aktiviti jabatan.
 5. Pengerusi Jawatankuasa Disiplin kakitagan jabatan.
 6. Memantau keperluan dan kelengkapan bangunan utama jabatan.
 7. Penilaian prestasi kakitangan bahagian Pentadbiran.
 8. Mengendalikan keseluruhan hal ehwal  personal pegawai dan kakitangan Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria yang berjawatan Tetap, Open Vote dan Bergaji Hari ke dalam sistem GEMS.
 9. Mengendalikan perumahan di bawah kawalan jabatan.
 10. Mengendalikan sistem TAFIS bagi proses permohonan elaun-elaun:
  • Elaun Pelajaran
  • Elaun Cuti dan Tambang bagi Pegawai Tempatan
  • Elaun Perjalanan Tetap atau Hitung Kilometer
 11. Mengendalikan permohon penyewaan:-
  • Dewan persidangan, Kuala Belait
  • Dewan Bandaran, Kuala Belait
  • Dewan Serbaguna, Rumah Persinggahan Kerajaan, Kuala Belait
  • Padang Bandaran, Kuala Belait
  • Padang Kecil, Kuala Belait
  • Padang Panglima, Kuala Belait